הכשרות וליווי ועדות קבלה

לוועדת הקבלה תפקיד מרכזי במיון הנקלטים החדשים בקיבוץ. על חברי הועדה מוטלת האחריות לעשות כמיטב יכולתם על מנת להבטיח כי הנקלטים החדשים לישוב מתאימים לרוח הישוב וערכיו, וכי הם עונים על הקריטריונים לקליטה ומאפייני אוכלוסיית היעד שנקבעו.

חברי הוועדה מתמודדים עם אתגרים מורכבים כגון: עריכת ראיונות יעילים, עמידה על קנקנם של המבקשים להיקלט בישוב, הכרעה בשאלת התאמתם של המתעניינים לרוח המקום וערכיו, מענה לשאלות מורכבות, מסירת מידע רלוונטי בצורה בהירה ופשוטה וכדומה.

מכון "בהתאמה" מסייע לחברי הועדה (שבד"כ אינם בעלי רקע מקצועי רלוונטי) לעמוד באתגרים הניצבים בפניהם ולעשות את עבודתם בצורה טובה ונכונה, באמצעות גיבוש תהליך קבלה סדור ומובנה והקניית כלים והכשרה מתאימים, שישרתו את חברי הועדה במשימתם.

סדנאות והכשרות

דוגמה לסדנה לגיבוש תהליך הקבלה

תהליך קבלה נכון מהווה כלי יעיל במיון המועמדים לקליטה והערכת מידת התאמתם לצורכי הקיבוץ/הישוב והקריטריונים לקבלה שהוגדרו. על התהליך להיות כזה, אשר מצד אחד מאפשר לקיבוץ/ישוב להכיר את המועמדים לעומק ככל הניתן, על ידי שימוש בכלים מגוונים, ומצד שני מעניק למועמדים הרגשה נוחה ונעימה – מתוך הכרה בכך שלפחות חלקם יהיו חברים בקהילה בתוך זמן קצר.

גיבוש תהליך הקבלה המתאים לכל קיבוץ/ישוב מתבסס על הידע הרב שנצבר אצלנו בתחום זה ומתבצע תוך התאמות למאפיינים והצרכים הספציפיים של כל קיבוץ/ישוב.

בסדנה נסקור את תהליכי הקבלה, הקליטה ובינוי קהילה, נגדיר את מטרות תהליך הקבלה ואת הקריטריונים לקליטה ולבסוף נגבש את מתווה לתהליך קבלה המתאים לישוב.

דוגמה להכשרת בסיסית ועדת הקבלה

ועדת הקבלה נדרשת לגבש המלצה/ החלטה בעלת משמעות רבה לחיי הקהילה העתידיים בקיבוץ, עליה לאסוף מידע ולגבש התרשמותה אודות המועמדים לקליטה. על מנת לממש אחריות זו על הועדות להבין את הזירה המקצועית בה הועדה פועלת, את הרגולציה על פעולותיה וכן עליה להתמקצע במיומנויות איסוף מידע. בתהליכי ההכשרה שלנו נסייע לכם להפוך מיומנים יותר באיסוף המידע, נבחן מהם מקורות המידע הרלוונטיים, נתוודע לדרכים שונות לאיסוף מידע ונעמיק התמצאותנו ומיומנותנו בכלי המרכזי- הראיון. נבנה ראיון התנהגותי המותאם לקריטריוניים הישובים, ראיון המאפשר התרשמות שיטתית ומקצועית, ראיו המתמודד עם ההטיות המובנות בכלי ועם ניהול הרושם האופייני לתהליכי הקליטה.

אצלנו 'בבהתאמה' כמו הכל גם תהליכי ההכשרה הינם מותאמים אישית לצרכי הישוב, היקף ההכשרה ומיקודה יותאם לאור הצרכים הייחודיים ומאפיינה של ועדת הקבלה היישובית.

צרו קשר

נשמח לשמוע מכם בכל דרך שתבחרו. משרדינו נמצאים בקיבוץ ברקאי ובקיבוץ הגושרים.

משרדי מכון בהתאמה:

04-6956252

קיבוץ ברקאי וקיבוץ הגושרים

מנכ"ל - זהר חבלין

054-6693007