אבחון חברתי

בחינת התאמה לחיי קהילה

מכון בהתאמה פיתח כלים ייחודיים מקצועיים, מוכחים ומותאמי לקוח, המסייעים לוועדות הקבלה בתהליך קבלת ההחלטות הנוגעות לקליטת מועמדים להתיישבות הכפרית.

למכון היכרות מעמיקה עם ההתיישבות הכפרית, המגמות, השינויים והתמורות המאפיינים אותה בשנים האחרונות. היכרותנו עם תהליכי קליטה והתרחבות קהילתיים חשפה אותנו והדגישה בפנינו את ההשפעות מרחיקות הלכת של תהליכים אלו בקביעת דמותו של הישוב הכפרי – קיבוץ, מושב או ישוב קהילתי – ואופיו העתידי.

מטרת האבחונים

  • לאמוד את מידת ההתאמה בין צרכי הישוב הקולט למאפייני הנקלטים.
  • להעמיק את ההיכרות עם המועמדים, לבחון את התאמתם לקריטריונים שהוגדרו ע"י הישוב ולנסות לסייע בסינון המועמדים הלא מתאימים, ובכך להבטיח התאמה מיטבית לחיי קהילה.

כיצד זה מתבצע?

ב'בהתאמה' מותאמת ומורכבת סוללת המבדקים לצרכים הייחודיים של כל ישוב וישוב.

במסגרת האבחון אנו עושים שימוש במגוון כלים פסיכולוגיים מקצועיים, עדכניים ותקפים.
אנו אומדים את אישיות המועמדים, תכונותיהם, המאפיינים  הייחודים להם, התאמתם לקריטריונים ולחיי הקהילה כפי שהוגדרו ע"י הישוב. כתוצאה נכתב דו"ח התאמה ייחודי המותאם להגדרות הישוב ומאפייניו.

דוגמא המאפשרת הצצה לפרקטיקה זו היא פוליגון הנקלט האולטימטיבי – אנו פועלים לבנייתו של פוליגון נקלט אולטימטיבי הייחודי לכל יישוב – הפוליגון מאפשר תיאור גרפי של מאפיינים ותכונות משמעותיים של המועמד האידיאלי לקליטה והשוואתם באופן אינטואיטיבי וטבעי לממצאים הדיאגנוסטיים של המועמדים לקליטה. כלי זה מאפשר הצגה מרובדת של התאמת המועמד לקהילה ספציפית ומאפשר לנו התכווננות מדויקת לכל ישוב וישוב. כך, בפועל, ייתכן ונקלט יהיה בעל התאמה נאותה לקיבוץ פלוני והתאמה שאינה מספקת לקיבוץ אלמוני. לצורך התרשמות מוצג פוליגון המכיל פרופילים אמיתיים ושונים של נקלטים אולטימטיביים כפי שאופיינו על ידי לקוחותינו.

בנוסף, אנו מאמינים בקשר רציף ושוטף עם הישוב ולכן גם לאחר העברת הדוחות האבחוניים, אנו מקפידים להיות זמינים לוועדות הקבלה ולאפשר הרחבות והבהרות ישירות על ידי הפסיכולוגים המאבחנים במידת הנדרש ובזמן אמת.

 

צרו קשר

נשמח לשמוע מכם בכל דרך שתבחרו. משרדינו נמצאים בקיבוץ ברקאי ובקיבוץ הגושרים.

משרדי מכון בהתאמה:

04-6956252

קיבוץ ברקאי וקיבוץ הגושרים

מנכ"ל - זהר חבלין

054-6693007